Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanwege deze Europese privacy wetgeving verklaart het bestuur van het VTO Deurne hierbij alle bij de vereniging bekende persoonsgegevens van leden, donateurs en overige relaties alleen intern voor verenigingsactiviteiten te gebruiken en dan nog alleen door personen die hiervoor door het bestuur bevoegd zijn verklaard.

Deze gegevens betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorna(a)m(en), geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, nummer van vaste en/of mobiele telefoon, e-mailadres, lidnummer van het VTO, ingangsdatum en soort van het lidmaatschap. Van leden met een automatische incasso van de contributie wordt ook het IBAN nummer van de bank bewaard. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf en vrijwillig hebben opgegeven.  De ledenadministrateur beheert de persoonsgegevens in een geautomatiseerd systeem.  Zijn/haar contactgegevens staan vermeld op de website van VTO Deurne.

VTO Deurne geeft onder geen enkele omstandigheid persoonsgegevens door aan derden. Leden hebben altijd het recht te weten welke gegevens zijn geregistreerd en deze in te zien. Indien gegevens onjuist zijn vermeld, kunnen deze via de ledenadministrateur worden gewijzigd.

Wanneer iemand zich als lid uitschrijft , worden de gegevens per uitschrijfdatum gewist uit het systeem.

Voor eventuele vragen kan men contact opnemen met het bestuur.