Over VTO Deurne

Historie

Het is 1986. Pietje van Hoek en Piet van Nunen nemen het initiatief een muziekvereniging op te richten voor gepensioneerden en Vutters. Immers: muzikanten kunnen met de toegevoegde vrije tijd beter muziek gaan maken dan thuis ruziën. Ervaren maar ook beginnende muzikanten treden toe. Niet als seniorenorkest maar als VTO (VrijeTijdsOrkest) worden de repetities opgestart in de Vierspan met polka’s, walsen en marsen, eindigend in een uitbundige, derde helft.

Het orkest heeft zich sindsdien een mooie plaats verworven binnen Deurne e.o. door zijn muzikale bijdragen aan velerlei bijeenkomsten van instanties en evenementen in Deurne e.o.:  seniorenorganisaties, verzorgingstehuizen, fiets- en avond-4-daagsen, carnaval,  caratconcerten. Ook de jeugd krijgt de aandacht met op hen afgestemde optredens. Daarnaast niet te vergeten de eigen concerten met publiekstrekkende gasten en gezelschappen. Na een repetitieperiode in De Vierspan trekt het VTO in in café Stationszicht;  vervolgens wordt er tot op heden in het Gerardushuis (Walsberg) geoefend.

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het orkest wordt gezet o.l.v. de te jong gestorven dirigent Theo Lokin. Zijn enthousiasme en humor werkten aanstekelijk.  Het VTO-ledental neemt toe, het repertoire verbreedt zich met swing, populaire stukken en concertwerken. VTO Deurne ontwikkelt zich sindsdien in toenemende mate van blaaskapel naar harmoniegezelschap.

De muzikale leiding is in handen van Marco van Dulmen.

Repetitietijd

Het VTO repeteert elke dinsdag van 9:30 - 11:45 uur.

Repetitielokaal

Gerardushuis Walsberg, Parkstraat 2, 5752AP Deurne,  T 0493 - 35 11 88.

Ereleden

Nelly Rakels
Mart van der Burgt