Concertverslagen

Hervatting repetities 31 augustus 2021

Bindingsdag 30 november 2021

Thea en Cees hadden de organisatie op zich genomen.
Het werd een geslaagd en vrolijk gebeuren.
Met een feestelijke lunch werd geopend, met een vorstelijk diner geëindigd.
Het middagprogramma bestond uit een plaatsnamenquiz via cryptotekeningen. 
Iedereen kwam van zijn plaats en kwam met elkaar aldus in contact.
Tussen de bedrijven door werden de jubilarissen gehuldigd: Huub v.d. Weijer, Mart v.d. Burgt,
Piet Lammers, Yolande van Rooy en Toon Arts die helaas afwezig was.
Met treffende woorden werd hun verdienste voor het VTO vertolkt.
Tot slot werd afscheid genomen van saxofonist Kees Verhagen.
Helaas ontbrak Jac van Horen. Hij stierf enkele weken voor zijn officiële afscheid.
Hopelijk hebben we met deze feestdag een nieuwe koers na covid ingeslagen.

Jaarvergadering, voorlopig uitgesteld 14 januari 2022

Vanwege de ontwikkelingen van het Coidvirus wordt tezijnertijd een nieuwe datum vastgesteld.

Hervatting repetities 1 februari 2022

Jaarvergadering 17 maart 2022

In het Gerardushuis, aanvang 9:30 uur.

Zondagsviering kapel Elkerliek ziekenhuis Helmond 20 maart 2022

Het VTO luisterde de zondagsviering muzikaal op.
Vanf 10:00 uur klonken de serene klanken in de kapel ziekenhuis Elkerliek in Helmond.

Concert centrum Deurne i.v.m. viering 1300 jaar Deurne 26 mei 2022

We hebben er een paar jaar op moeten wachten maar bij gelegenheid van Deurne 1300 mocht het VTO  op 26 mei jl. het feest luister bijzetten op de trappen van het Cultuurcentrum.
Het was vechten met de elementen; desondanks hebben we het talrijke publiek een mooi optreden kunnen aanbieden.
Een divers programma van 45 minuten onder de bezielende leiding van Marco.
Het deed ons goed om weer een optreden te kunnen verzorgen.
Nog dank aan de KHD die ons hun locatie ter beschikking stelde en voor het feit dat we gebruik mochten maken van hun pauken.

11 juni 2022

Bloemendefilé  AvondWandel-4-Daagse

Na enige jaren coronaleed vond de  wandelvierdaagse, van 8 tot 11 juni, weer plaats.
Aan het VTO de eer om de wandelaars met onderhoudende muziek  te onthalen.
Op de trappen, bij de Willibrorduskerk op de Markt, trotseerden wij ook nu weer de elementen om de talrijk aanwezige gasten te behagen: een vlot, ons goed liggend programma.
Ondanks droevige omstandigheden – orkestlid Toon Arts was ons enige dagen geleden ontvallen (maar de familie stond er op dat wij optraden) –
bracht het VTO onder leiding van Jan-Maarten nummers ten gehore die duidelijk bij de toehoorders aansloegen.
We boften met het weer.
Hopelijk wordt het VTO volgend jaar weer uitgenodigd.

Afscheidsdienst Toon Arts 14 juni 2022

Het VTO bracht een laatste muzikale groet.

Festival harmonie Excelsior Zeilberg 3 juli 2022

Verjaardagsfeest van harmonie Excelsior Zilberg: 100 jaar.
Enkele VTO-leden speelden mee in de finale van het muziekfestival.

Caratconcert 24 juli 2022

24 juli was een heerlijk zomerse zondag. Met het VTO weer op de kiosk van de Warande in Helmond.
Dit vaste onderdeel van ons jaarprogramma kon twee jaar geen doorgang vinden.
Het Caratpubliek luisterde, onder de schaduw van de bomen of gezeten onder parasols, naar een VTO met een fris programma.
Dirigent Marco had een uitgebalanceerd programma opgesteld. Herkenbare muziek: When I'm 64, Wien bleibt Wien, And the wals goes on van A.Hopkins, Boehmischer Traum.
Veel van onze vaste fans waren aanwezig.
Ook dit jaar weer een waardige afsluiting van het seizoen.

Hervatting repetities 30 augustus 2022

Na het zomerreces starten de wekelijkse repetites weer op.
Dinsdagochtend, 9:30 uur, Gerardushuis Walsberg.

Muziekfestival Veldhoven 25 september 2022

Met een vrijwel volledige bezetting togen we op 25 september, met Harrie als onze vaste chauffeur, naar Veldhoven.
Nadat twee andere orkesten hadden laten horen dat ze ook regelmatig repeteerden, kwamen wij – het VTO Deurne - aan bod met een gevarieerd programma.
De nummers werden op de voor hem bekende wijze door Marco ingeleid.
Wijzelf, het publiek én Marco waren enthousiast over hetgeen wij op de bühne brachten.
Nog complimenten voor de ontvangst.
Koffie, thee en broodjes vielen zeer goed in de smaak.
Met een goed gevoel kunnen we op deze dag terugkijken.

Bindingsdag 14 oktober 2022

Voor de bindingsdag op 14 november ging het VTO op bezoek bij
het Helmondse orgel- en Edahmuseum.
Het bleek voor iedereen een leuke, verrassende middag.
De dag werd voortgezet in het Gerardushuis met de huldiging van vier jubilarissen die door de voorzitter in het zonnetje werden gezet en van een speldje voorzien:
Jan van Cuijk, Guido Verachtert, Gerard Weemen en Cees Wouters.
Met een diner werd een mooie dag afgesloten.

23 oktober 2022

Op een feestelijke bijeenkomst van de vereniging E.C.H.O. Deurne
Eerste Collectieve Hart- en vaatpatiënten Organisatie) had het VTO Deurne de eer
het middagprogramma  in te vullen met een muzikaal optreden.
Zowel de uitgevoerde nummers als de uitleg van Marco kregen veel waardering van de enthousiaste  aanwezigen.

Middagconcert bij Muzikale, Aarle-Rixtel 6 november 2022

Op 6 november vond een uitwisselingsconcert plaats met de muziekvrienden
van Muzikale uit Aarle-Rixtel.
Onze gastheren en -dames traden op vóór de pauze; daarna was het VTO aan de beurt.
Beide optredens vielen in goede aarde bij het talrijk opgekomen publiek.
Het bleek  dat de programmakeuze sterk van elkaar afweek wat vooral voor het publiek erg fijn was.
We weten nu ook dat Aarle een “pumpke” heeft en wij “een tijdpad van mijn vader"!
Deze uitwisseling was een goede basis om te zijner tijd Muzikale uit te nodigen voor een tegenbezoek in het Deurnese.

Concertje voor mantelzorgers 8 november 2022

Op 7 november mochten wij bij gelegenheid van de mantelzorg-dag een grote groep mantelzorgers ontvangen in het Gerardushuis.
Na eerst van 09.30 tot 10.15u ur gerepeteerd te hebben, brachten wij na de pauze van zondag j.l., het "Aarle-Rixtelprogramma".
Mede door de uitstekende inleidingen van Marco, viel het gehele programma in goede aarde.
Zelfs de zang van Geert bij “Sway” kon op positieve bijval rekenen.
Het doet goed om een groep mensen die veel voor hun naaste(n) betekenen, door ons optreden een hart onder de riem te kunnen steken.

Mart van der Burgt benoemd tot erelid 20 december 2022

Tijdens de repetitie van dinsdag 20 december j.l., de laatste repetitie van 2022,
is Mart van der Burgt benoemd tot erelid van het VTO.
Deze eer viel hem te beurt vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging.
Vanaf mei 2005 is Mart musicerend  lid van het VTO; daarnaast was hij tweede dirigent.  
Als lid van de muziekcommissie leverde hij een duidelijke en constructieve bijdrage.
Daarnaast heeft het VTO gebruik gemaakt van zijn grote kennis op het gebied van programmering en repertoire.

Jaarvergadering 26 januari 2023

Afscheidsdienst Sjaak van der Wallen 4 februari 2023

Het VTO bracht een laatste, muzikale groet.

Afscheidsbijeenkomst Thijs Remmerswaal 9 maart 2023

Het VTO bracht een laatste, muzikale groet.

Opluisteren zondagsviering kapel Elkerliek-ziekenhuis 12 maart 2023

Op zondag 12 maart verzorgde het VTO de kerkdienst in de kapel van het Elkerliek.
De gedragen muziek wist de mensen in de kerk te raken.
De pastor liet zich er door verleiden te openbaren van Deurnese afkomst te zijn.
Met als slot “Heal the World” stuurde het VTO een vredesduif de verscheurde wereld in.

Koffieconcert 19 maart 2023

Het VTO presenteerde op deze zondag een divers en vlot programma aan een bomvol Gerardushuis
onder leiding van Marco van Dulmen.
De trompetgroep excelleerde in het uitbundige “Bugler’s Holiday”.
In “Londonderry Air (Danny boy)” liet de euphoniumsectie zich van de ontroerende kant horen.
Met de “Böhmischer Traum” sprong het VTO tenslotte uit de band.
Het publiek reageerde enthousiast op het aantrekkelijke muziekprogramma.
Het werd een feestelijke zondag.