Concertverslagen

Hervatting repetities 31 augustus 2021

Bindingsdag 30 november 2021

Thea en Cees hadden de organisatie op zich genomen.
Het werd een geslaagd en vrolijk gebeuren.
Met een feestelijke lunch werd geopend, met een vorstelijk diner geëindigd.
Het middagprogramma bestond uit een plaatsnamenquiz via cryptotekeningen. 
Iedereen kwam van zijn plaats en kwam met elkaar aldus in contact.
Tussen de bedrijven door werden de jubilarissen gehuldigd: Huub v.d. Weijer, Mart v.d. Burgt,
Piet Lammers, Yolande van Rooy en Toon Arts die helaas afwezig was.
Met treffende woorden werd hun verdienste voor het VTO vertolkt.
Tot slot werd afscheid genomen van saxofonist Kees Verhagen.
Helaas ontbrak Jac van Horen. Hij stierf enkele weken voor zijn officiële afscheid.
Hopelijk hebben we met deze feestdag een nieuwe koers na covid ingeslagen.

Jaarvergadering, voorlopig uitgesteld 14 januari 2022

Vanwege de ontwikkelingen van het Coidvirus wordt tezijnertijd een nieuwe datum vastgesteld.

Hervatting repetities 1 februari 2022

Jaarvergadering 17 maart 2022

In het Gerardushuis, aanvang 9:30 uur.

Zondagsviering kapel Elkerliek ziekenhuis Helmond 20 maart 2022

Het VTO luisterde de zondagsviering muzikaal op.
Vanf 10:00 uur klonken de serene klanken in de kapel ziekenhuis Elkerliek in Helmond.

Concert centrum Deurne i.v.m. viering 1300 jaar Deurne 26 mei 2022

We hebben er een paar jaar op moeten wachten maar bij gelegenheid van Deurne 1300 mocht het VTO  op 26 mei jl. het feest luister bijzetten op de trappen van het Cultuurcentrum.
Het was vechten met de elementen; desondanks hebben we het talrijke publiek een mooi optreden kunnen aanbieden.
Een divers programma van 45 minuten onder de bezielende leiding van Marco.
Het deed ons goed om weer een optreden te mogen verzorgen.
Nog dank aan de KHD die ons hun locatie ter beschikking stelde en voor het feit dat we gebruik mochten maken van hun pauken.

11 juni 2022

Bloemendefilé  AvondWandel-4-Daagse

Na enige jaren coronaleed vond de  wandelvierdaagse, van 8 tot 11 juni, weer plaats.
Aan het VTO de eer om de wandelaars met onderhoudende muziek  te onthalen.
Op de trappen, bij de Willibrorduskerk op de Markt, trotseerden wij ook nu weer de elementen om de talrijk aanwezige gasten te behagen: een vlot, ons goed liggend programma.
Ondanks droevige omstandigheden – orkestlid Toon Arts was ons enige dagen geleden ontvallen (maar de familie stond er op dat wij optraden) –
bracht het VTO onder leiding van Jan-Maarten nummers ten gehore die duidelijk bij de toehoorders aansloegen.
We boften met het weer.
Hopelijk wordt het VTO volgend jaar weer uitgenodigd.

Afscheidsdienst Toon Arts 14 juni 2022

Het VTO bracht een laatste muzikale groet.

Festival harmonie Excelsior Zeilberg 3 juli 2022

Verjaardagsfeest van harmonie Excelsior Zilberg: 100 jaar.
Enkele VTO-leden speelden mee in de finale van het muziekfestival.

Caratconcert 24 juli 2022

24 juli was een heerlijk zomerse zondag. Met het VTO weer op de kiosk van de Warande in Helmond.
Dit vaste onderdeel van ons jaarprogramma kon twee jaar geen doorgang vinden.
Het Caratpubliek luisterde, onder de schaduw van de bomen of gezeten onder parasols, naar een VTO met een fris programma.
Dirigent Marco had een uitgebalanceerd programma opgesteld. Herkenbare muziek: When I'm 64, Wien bleibt Wien, And the wals goes on van A.Hopkins, Boehmischer Traum.
Veel van onze vaste fans waren aanwezig.
Ook dit jaar weer een waardige afsluiting van het seizoen.