Concertverslagen

Hervatting repetities 31 augustus 2021

Bindingsdag 30 november 2021

Thea en Cees hadden de organisatie op zich genomen.
Het werd een geslaagd en vrolijk gebeuren.
Met een feestelijke lunch werd geopend, met een vorstelijk diner geëindigd.
Het middagprogramma bestond uit een plaatsnamenquiz via cryptotekeningen. 
Iedereen kwam van zijn plaats en kwam met elkaar aldus in contact.
Tussen de bedrijven door werden de jubilarissen gehuldigd: Huub v.d. Weijer, Mart v.d. Burgt,
Piet Lammers, Yolande van Rooy en Toon Arts die helaas afwezig was.
Met treffende woorden werd hun verdienste voor het VTO vertolkt.
Tot slot werd afscheid genomen van saxofonist Kees Verhagen.
Helaas ontbrak Jac van Horen. Hij stierf enkele weken voor zijn officiële afscheid.
Hopelijk hebben we met deze feestdag een nieuwe koers na covid ingeslagen.

Jaarvergadering, voorlopig uitgesteld 14 januari 2022

Vanwege de ontwikkelingen van het Coidvirus wordt tezijnertijd een nieuwe datum vastgesteld.

Hervatting repetities 1 februari 2022

Jaarvergadering 17 maart 2022

In het Gerardushuis, aanvang 9:30 uur.

Zondagsviering kapel Elkerliek ziekenhuis Helmond 20 maart 2022

Het VTO luistert de zondagsviering muzikaal op.
10:00 uur, kapel ziekenhuis Elkerliek in Helmond.